INTENCJE PDF Drukuj Email
Wpisał: Ignacy Dziewiątkowski   
23.09.2016.


 Ndz.14.07.19 r.

g. 7.30 + Zofii Królikowskiej

g. 9.00 + Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.14.

g. 10.30 + Janiny i Waldemara Szumskich, Irmy i Józefa Szewczuk

 g. 11.45 + Feliksy i Stanisława

* O Bł. Boze i łaski dla Marty i Cezarego w 40 r. ur. ( oboje ) i w XIV r. S.M. i za C.R.

* O Bł. Boze i łaski dla Marty i Grzegorza w XII r. S.M.  i w VIII r. ur. Zosi i za C.R.

g. 13.00 * O Bł. Boze i łaski dla

g. 18.30 * O Bł. Boze i łaski dla Szymona w XX r. ur. i za C.R. Hryniewskich

 g. 20.00  + Zygmunta i Józefy Wrzosek, Genowefy i Franciszka Stelmaszków

Pon.15.07.19 r.

g. 7.00  * O rozwiązanie trudnej sprawy i o pojednanie

g. 8.00 * O szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia dla P. Grażyny Grzywacz

g. 15.00 + Adama, Marianny Zakrzewskiej, Franciszka, Gabriela - Andrzeja G.15.

 g. 19.00 + Ireny i Tadeusza Kasprzyk

Wtr. 16.07.2019 r. 

g. 7.00 + Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.16.

g. 8.00 * O Bł. Boze i łaski dla Małgorzaty w okazji Urodzin

g. 15.00 + Janusza Głowackiego w rocznicę urodzin

g. 19.00  + Bogusława Jerzego Tworek  od uczestników pogrzebu

Śrd 17.07.19 r.

g. 7.00 + Adama, Marianny Zakrzewskiej, Franciszka, Gabriela - Andrzeja G.17.

g. 8.00 * O Bł. Boże i łaski dla P. Wojciecha z racji 40 r. ur.

g. 15.00 + Za Parafian

g. 19.00 + Nowenna do M.B.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Anny Piwnik

+ Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.17.

 Czwt 18.07.19 r. 

g. 7.00 +Adama, Marianny Zakrzewskiej, Franciszka, Gabriela - Andrzeja G.18

g. 8.00 + Henryka, Heleny i Nikodema

g. 15.00 + Waldemara  Kondrasiuka i za C.R., Henryki Pawlak i C.R. , C.R. Romanik

g. 19.00 +Nowenna do Ojca Pio.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy

+ Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.18.

Ptk. 19.07.19 r.  

g. 7.00 +Adama, Marianny Zakrzewskiej, Franciszka, Gabriela - Andrzeja G.19.

g. 8.00 * O rożwiazanie trudnej sprawy i o Bł. Boze dla Doroty i Marka Grajewskich

g. 15.00 * O Bł. Boze i zdorwie dla Państwa Stanisławy i Zbigniewa

g. 19.00 + Józefa (ON) Malec

Sob. 20.07.19 r.

g. 7.00 + 

g. 8.00 + Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.20.

g. 8.00 + Za Parafian

g. 19.00 * O Bł. Boze i łaski z podziękowaniem za dotychczasowe życie dla Małgorzaty i Marcina z okazji XXXIV r. S.M. i dla Katarzyny i Krzysztofa z racji XXVIII r. S.M.

 Ndz.21.07.19 r.

g. 7.30 + Anny Strzyga

g. 9.00 + Anny Szysz

g. 10.30 + Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.21.

 g. 11.45 + Krystyny i Tadeusza

g. 13.00 + Ludmiły Maszybrodzkiej w I r. śm., Włodzimierza, Adama,

g. 18.30 + Jacka Ogrodzkiego z racji urodzin

 g. 20.00  + Juliana Bojakowskiego

Pon.22.07.19 r.

g. 7.00 +

g. 8.00  + Heleny i Józefa i za C.R.

g. 15.00 + Adama, Marianny Zakrzewskiej, Franciszka, Gabriela - Andrzeja G.22.

 g. 19.00 + Zofii i Bronisława Wojtatowicz

Wtr. 23.07.2019 r. 

g. 7.00 + Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.23.

g. 8.00 +

g. 15.00

g. 19.00  + Lucyny Stola i za C.R.

Śrd 24.07.19 r.

g. 7.00 + Adama, Marianny Zakrzewskiej, Franciszka, Gabriela - Andrzeja G.24.

g. 8.00 +

g. 15.00 * O Bł. Boze i łaski dla Melanii Sieczkowskiej z racji XVIII r. ur. o dobre decyzje w dorosłym życiu.

g. 19.00 + Nowenna do M.B.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.24.

* O Bł. Boze i zdrowie dla Apolonii w VII r. ur. i o opiekę Bożą w roku szkolnym

 Czwt 25.07.19 r. 

g. 7.00 +Adama, Marianny Zakrzewskiej, Franciszka, Gabriela - Andrzeja G.25

g. 8.00 + Krzysztofa Górnego

g. 15.00 + Anny, Anny i Floriana, Anny C.R. Strach i Poradzkich

g. 19.00 +Nowenna do Ojca Pio.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy

+ Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.25

Ptk. 26.07.19 r.  

g. 7.00 +Adama, Marianny Zakrzewskiej, Franciszka, Gabriela - Andrzeja G.26.

g. 8.00 + Józefy i Stefana Olszewskich

g. 15.00 +

g. 19.00 + Anny Kolińskiej w dniu imienin

Sob. 27.07.19 r.

g. 7.00 + 

g. 8.00 + Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.27.

g. 8.00 + Adama Majewskiego

g. 19.00 + Westyn Jakubowski w XIX r. śm. i za C.R. Jakubowskich i Chmielowskich

 Ndz.28.07.19 r.

g. 7.30 + Mirosława (ON) Brzozowskiego

g. 9.00 * O Bł. Boze i łaski dla Hanny i Roberta Rowińskich w  55 r. S.M. i za C.R

g. 10.30 + Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.28.

 g. 11.45 +

g. 13.00 * O Bł. Boze i łaski dla

g. 18.30 + Teresy Odziomek w V r. śm.

 g. 20.00  + Beaty Perkowskiej

Pon.29.07.19 r.

g. 7.00 * O zdrowie i potrzebne łaski dla P. Wandy i P. Marty Dawidziuk

g. 8.00 *

g. 15.00 + Adama, Marianny Zakrzewskiej, Franciszka, Gabriela - Andrzeja G.29.

 g. 19.00 * O Bł. Boze i łaski dla Patryka w XVIII r. ur. i za C.R.

Wtr. 30.07.2019 r. 

g. 7.00 + Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.30.

g. 8.00 +

g. 15.00 + Rodziców Felicji i Mieczysława Zawadzkich, Bronisławy i Franciszka Norkowskich

g. 19.00  +  Janusza Kamińskiego w V r. śm. Rodziców Marianny i Henryka

Śrd 31.07.19 r.

g. 7.00 +

g. 8.00 +

g. 15.00 * O łaske nawrócenia i Bł. Boze dla Beaty z racji XXIII r. ur.

g. 19.00 + Nowenna do M.B.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Adama, Marianny, Franciszka Zakrzewskich, Gabriele-Andrzeja G.31.

 Czwt 01.08.19 r. 

g. 7.00 +Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.1.

g. 8.00 +

g. 15.00 + Za poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim

g. 19.00 +Nowenna do Ojca Pio.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy

+ Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.1.

+ Za poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim

Ptk. 02.08.19 r.   I Piątek Miesiąca

g. 7.00 +

g. 8.00 + Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.2.

 g. 15.00 +

g. 19.00 + Jerzego i Grzegorza Czapskich

g. 21.00 + 

Sob.03.08.19 r.

g. 7.00 + 

g. 8.00 + Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.3.

g. 8.00 + Mieczysława ((ON) Szysz w IV r. śm. i Jego Rodziców Marianny i Franciszka

g. 19.00 + Józefa (ON) Jeglejewskiego, Rodziców, Teściów, C.R. Leczkowskich

 Ndz.04.08.19 r.

g. 7.30 +

g. 9.00 + Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.4.

g. 10.30 + Jerzego

 g. 11.45 +

g. 13.00 + Elżbiety i Jerzego Antosiewicz  i za C.R.

g. 18.30 * O Bł. Boże i zdrowie dla Pawła w X r. ur. i za C.R.

 g. 20.00  * O Bł. Boże i łaski dla Agnieszki i Konrada w XIX r. S.M. i za C.R.

Pon.05.08.19 r.

g. 7.00 +

g. 8.00 *

g. 15.00 + Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.5.

 g. 19.00 *

Wtr. 06.08.2019 r. 

g. 7.00 + Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.6.

g. 8.00 * O Bł. Boże i łaski dla Moniki i Marcina Rudnickich z okazji XXV r. S.M. i za C.R.

g. 15.00 +

g. 19.00  + 

Śrd 07.08.19 r.

g. 7.00 +  Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.7.

g. 8.00 +

g. 15.00 + Franciszki i Mariana i Księdza Kryńskiego

g. 19.00 + Nowenna do M.B.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.7.

 Czwt 08.08.19 r. 

g. 7.00 + Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.8.

g. 8.00 + Agaty w XXIV r. śm., i Szczepana Sobieszek, Jana Obórka

g. 15.00 +

g. 19.00 +Nowenna do Ojca Pio.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy

+ Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.8.

Ptk. 09.08.19 r. 

g. 7.00 + Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.9.

g. 8.00 +

g. 15.00 +

g. 19.00 + Zdzisława Szczepkowskiego, Bozenny Szczepkowskiej - Chojnackiej

Sob.10.08.19 r.

g. 7.00 + 

g. 8.00 + Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.10.

g. 8.00 +

g. 19.00 + Eugeniusza Zadroznego w XV r. śm.

 Ndz.11.08.19 r.

g. 7.30 +

g. 9.00 + Gabriela - Andrzeja, Marianny i Franciszka Zawadzkich, Adama G.11.

g. 10.30 + Stanisława Wierzchuckiego w Rocznicę Urodzin

 g. 11.45 + Zofii

g. 13.00 * O Bł. Boze i łaski dla

g. 18.30 + Ireny Gniady i Ireny Urbaniak w XXV r. śm. i za C.R. Gniadych i Urbaniaków

 g. 20.00  * O Bł. Boże i łaski dla Justyny i Zbigniewa Perkowskich  z Racji zawarcia S.M. 

    

 
 

 


 

 
 

  

 
 

 


 

 
 

  

 
 

 


 

 
 

  

  


 

  

 

  

 

  
 


 

 


 

  

 

  

 

  
 


 

  

  

  


 

  

 

  

 

  
 


 

 


 

  

 

  

 

  
 


 

  
 

  
  
  
 
  


 
 


 


 
 


 
 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 12.07.2019. )
 
Parafia Rzymsko-Katolicka sw. Ojca Pio