INTENCJE
Wpisał: Ignacy Dziewiątkowski   
23.09.2016.

 28.05.18 r. – 03.06.18 r.

Pon.28.05.18 r.  

g. 7.00 +

g. 7.00 +

g. 8.00 +

g. 8.00 +

g. 15.00  +

g. 18.00 *

g. 19.00 + Heidi Kretschmar

Wtr. 29.05.2018 r.

g. 7.00 +

g. 7.00 +

g. 8.00 * O Bł. Boze i łaski dla Marty Sobieskiej o Boze prowadzenie i Dary Ducha Św.

g. 8.00 *

g. 15.00 + Józefa Karasiewicza od uczestników pogrzebu 

g. 18.00 + Stanisławy Jezierskiej zd. Wójcik w 31 r. śm.,  C.R. jezierskich i Wójcik

g. 19.00 + S. Bierzmowania - Bp. Michał Janocha

Śrd.30.05.18 r. 

g. 7.00 *

g. 7.00 +

g. 8.00 + Barbary Sotomskiej w IV r. śm.

g. 8.00 + Tadeusza Daroch w XI r. śm.

g. 15.00 + 

g. 18.00 + 

g. 19.00 + Nowenna do M.B.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Małgorzaty Głowackiej w V r. śm. z podziękowaniem za Jej życie

* O zdrowie dla Szymka i za C.R. 

Czwt 31.05.18 r.  - Boze Ciało

g. 7.30 +

g. 9.00 * O łaske zdrowia dla Doroty Bodziarczyk

g. 10.30 * Dziękczynna z okazji I r. ur. Lukasa i za C.R.

g. 10.30 + Joanny Kowalskiej z.d. Styczak, Ludwika Kowalskiego

g. 18.30 +

g. 20.00 * O Bł. Boze i łaski dla Piotra w XVIII r. ur. , dla Andrzeja w 55 r. ur. i za C.R. Koteckich

Ptk. 01.06.18 r.  I Piątek Miesiaca

g. 7.00 +

g. 8.00 * O Bł. Boze i łaski i zdrowie dla  Marianny

g. 15.00 + Ireny, Wiesława Majewskich, Stanisławy i Aleksandra Jakubowicz

g. 18.00 + Artura Górskiego 

g. 19.00 * O dobre wyniki egzaminów, Bożą opiekę i światło dla Izabelli

g. 21.00 + Józefa Karasiewicza od uczestników pogrzebu 

Sob. 02.06.18 r. 

g. 7.00 + 

g. 8.00 + Wandy Sawelskiej, Zofii Ziarkowskiej 

g. 8.00 * Wynagradzajaca za grzechy przeciwko N.M.P.

g. 19.00 + Siostry Witowskie wraz z mężami

g. 20.00 + NEO +

Ndz. 03.06.18 r. 

g. 7.30 + Krystyny Kowalczyk w I r. śm. 

g. 9.00 + Czesława Radzimirskiego w 45 r. śm., Janiny ( żona ), synów Edwarda i Wacława i za C.R. i wnuki

g. 10.30 * Dziękczynna za Julię o potrzebne łaski i Bł. Boze dla Niej i za C.R.

g. 11.45 * O Bł. Boze i łaski dla Joanny i Andrzeja w XI r. S.M.

g. 13.00 + Józefa Karasiewicza od uczestników pogrzebu

* O Bł. Boze i łaski dla Penelopy Adamczyk w XVIII r. ur. 

 g. 15.00  - W intencji Ireny i Anny z okazji urodzin

  g. 18.30 * O Bł. Boze i łaski dla Urszuli o Dary Ducha Św.

 g. 20.00 + Józefa Karasiewicza od uczestników pogrzebu

 *WSPOMNIEĆ -  O Bł. Boze i łaski dla Penelopy Adamczyk w XVIII r. ur. 

 Ndz. 03.06.18 r.  KAPLICA DZIECI

g. 10.30 * ZBIOROWA

* O Bł. Boze i łaski dla

g. 13.00 * ZBIOROWA

* O Bł. Boze i łaski dla Tomasza w VII r. ur. dla Piotrusia (5L), i za C.R. 

04.06.18 r. – 10.06.18 r.

Pon.04.06.18 r.  

g. 7.00 * O przemianę serca i Boze Światło dla Justyny z okazji 18 r. ur. 

g. 7.00 +

g. 8.00 + Tadeusza , Leokadii i Stanisława Cychowskich

g. 8.00 +

g. 15.00  * O Dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Klaudii w dniu urodzin

g. 19.00 + Marii w V r. śm., Stanisława, Jadwigi i Gabriela

Wtr. 05.06.2018 r.

g. 7.00 +

g. 7.00 +

g. 8.00 +

g. 8.00 *

g. 15.00 +

g. 19.00 +

Śrd.06.06.18 r. 

g. 7.00 + Józefa Karasiewicza od uczestników pogrzebu 

g. 7.00 +

g. 8.00 * O miłość, łaskę nawrócenia i opiekę M.B. dla żyjących i o niebo dla zmarłych z rodzin Petjach i Kabatek

g. 8.00 +

g. 15.00 +   

g. 19.00 + Nowenna do M.B.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Józefa Karasiewicza od uczestników pogrzebu

* O Bł. Boze i łaski dla Heleny i Edwarda z prośba o dalszą Bożą Opieke i łaski dla Jubilatów w 40 r. S.M.

Czwt 07.06.18 r. 

g. 7.00 *  O Bł. Boze i łaski dla Grażyny, Łukasza i Dominiki z racji urodzin

g. 7.00 *

g. 8.00 *

g. 8.00 + 

g. 15.00 +

g. 19.00 * *Nowenna do Ojca Pio *

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

* W intencji Bogu wiadomej o jej spełnienie prosi Ula 

Ptk. 08.06.18 r.   N.S.P.Jezusa

g. 7.00 +

g. 7.00 + 

g. 8.00 *

g. 8.00 + 

g. 15.00 +

g. 19.00 + Za zmarłych bliskich krewnych i znajomych pewnej osoby 

Sob. 09.06.18 r. 

g. 7.00 + 

g. 8.00 * W int. Róż Różańcowych w naszej parafii, o Bł. Boze dla modlących się, oraz we wszystkich ich intencjach

g. 8.00 *

g. 19.00 * O Bł. Boze i łaski dla Karoliny i Łukasza Dankowskich w X r. S.M.

g. 20.00 + NEO +

Ndz. 10.06.18 r. 

g. 7.30 + Józefa Kulisiewicza od uczestników pogrzebu

g. 9.00 + Franciszka, Apolonii, Krzysztofa C.R. Ossowskich, z podziękowaniem za łaski otrzymane w tej Rodzinie

g. 10.30 + Michaliny i Antoniego Lisowskich 

g. 11.45 * O Bł. Boze i łaski dla Barbary i Michała w 41 r. S.M. i za C.R.

+ Józefa Karasiewicza od uczestników pogrzebu

g. 13.00 + Aleksandra Dawidziuka w XII r. śm. i za C.R.

+ Mieczysława i Heleny Kolasinskich 

 g. 15.00  * O Bł. Boze i łaski dla Jadwigi Rososińskiej i C.R. Krupińskich

  g. 18.30 + Hanny, Andrzeja, Waldemara, Janiny, Józefa C.R. Figura

 g. 20.00 +

 Ndz. 10.06.18 r.  KAPLICA DZIECI

g. 10.30 * ZBIOROWA

* O Bł. Boze i łaski dla

g. 13.00 * ZBIOROWA

* O Bł. Boze i łaski dla Aleksandra Terczynskiego w X r. ur. i Julii w XIV r. ur.

11.06.18 r. – 17.06.18 r.

Pon.11.06.18 r.  

g. 7.00 *

g. 7.00 +

g. 8.00 +

g. 8.00 +

g. 15.00  +

g. 19.00 + WYPOMINKI

Wtr. 12.06.2018 r.

g. 7.00 +

g. 7.00 +

g. 8.00 +

g. 8.00 *

g. 15.00 +

g. 19.00 +  Józefa Kulisiewicza od uczestników pogrzebu

Śrd.13.06.18 r. 

g. 7.00 +

g. 7.00 +

g. 8.00 *

g. 8.00 +

g. 15.00 +   

g. 19.00 + Nowenna do M.B.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

* O Bł. Boze i łaski dla Stasia Bugalskiego z racji 23 r. ur.

Czwt 14.06.18 r. 

g. 7.00 + Józefa Kulisiewicza od uczestników pogrzebu 

g. 7.00 *

g. 8.00 + Jana Obórka w XIII r. śm., Szczepana i Agaty Sobieszek

g. 8.00 + 

g. 15.00 +

g. 19.00 * *Nowenna do Ojca Pio *

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

* W intencji Bogu wiadomej o jej spełnienie prosi Ula 

* O Bł. Boże i łaski dla Pawła w 40 r. ur. , dla Zuzanny w XI r. ur i za C.R.

* O Bł. Boże i łaski dla Jolanty Jamróz z racji imienin

+ Józefa Karasiewicza od uczestników pogrzebu 

Ptk. 15.06.18 r.  

g. 7.00 +

g. 7.00 + 

g. 8.00 * O Bł. Boże i łaski dla Jolanty Jamróz z racji imienin

g. 8.00 + 

g. 15.00 * O Bł. Boze i zdrowie dla Magdaleny i Pawła Satkowskich w XXII r. S.M. i za C.R.

g. 19.00 +

Sob. 16.06.18 r. 

g. 7.00 + 

g. 8.00 *

g. 8.00 *

g. 8.00 + Józefa Karasiewicza od uczestników pogrzebu

g. 19.00 * O Bł. Boze i laski dla Alicji i Andrzeja w 30 r. S.M. za Jana (syn) i za C.R. Michna 

g. 20.00 + NEO +

Ndz. 17.06.18 r. 

g. 7.30 + Henryka Bryl (ON).

g. 9.00 + Marceli i Wacława Płużyczków, C.R. Plesiewiczów i Płużyczków

g. 10.30 * O Bł. Boze i łaski dla Janiny i Kazimierza Gójskich w 57 r. S.M. i za C.R.

g. 11.45 * O Bł. Boze i łaski dla Michała w 20 r. ur., Wiktorii w 16 r. ur. i za Barbary i Wojciecha w XXI r. S.M. i za C.R.

* O Bł. Boze i łaski dla Pauliny i Stanisława w 50 r. S.M. C.R. Borys i Witek

* O Bł. Boze i łaski dla Małgorzaty i Jerzego Balcerskich w 45 r. S.M. za ( 6 dzieci i 8 wnucząt)

* O Bł. Boze i łaski dla Dominiki z racji XVIII r. ur. i za C.R.

g. 13.00 * O Bł. Boze i łaski dla Andrzeja Dmocha w 46 r. ur. i za C.R.

* O Bł. Boze i łaski dla Marty i Krzysztofa w XV r. S.M. dla Hani 9(L), Adama (12L) i za C.R. dzięcioł i Olszewskich

 g. 15.00  * O Bł. Boze i łaski dla Karoliny i Jaqcka w XX r. S.M. dla Damiana (16L), Szymona (11L), i za C.R.

  g. 18.30 + Zbigniewa Żochowskiego w XXV r. śm.,  Haliny w 3 mies. po śm. i za C.R.

 g. 20.00 * * O Bł. Boze i łaski dla Małgorzaty i Marcina w 33 r. S.M. , dla Katarzyny i Krzysztofa w r. S.M. i za  C.R.

 Ndz. 17.06.18 r.  KAPLICA DZIECI

g. 10.30 * ZBIOROWA

* O Bł. Boze i łaski dla Marii Kotowskiej w X r. ur. , dla Zofii (18L) i za C.R.

g. 13.00 * ZBIOROWA

* O Bł. Boze i łaski dla Rudolfa Messerli w 50 r. ur. i za C.R. ( żonę i córki ).


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 27.05.2018. )