INTENCJE
Wpisał: Ignacy Dziewiątkowski   
23.09.2016.

 

Ndz. 12.08.18 r. 

g. 7.30 + Adama Majewskiego

g. 9.00 * O Bł. Boze i łaski dla Weroniki i Krzysztofa Hołowacz w XII r. S.M.

g. 10.30 + Stanisława (ON) Matosek

g. 11.45 + Ireny, Alicji, Hanny, Edwarda

g. 13.00 * O Bł. Boze dla Ignacego w II ur. i za C.R. Grabowskich

g. 18.30 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.12.

g. 20.00 +  Czesławy i Waldemara Michalik G.12.

13.08.18 r. – 19.08.18 r.

Pon.13.08.18 r.  

g. 7.00 * O Bł. Boże i zdrowie dla Bozeny Pietrzak z racji 79 r. ur. 

g. 8.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.13.

g. 15.00 +  WYPOMINKOWA

g. 19.00 Czesławy i Waldemara Michalik G.13.

Wtr. 14.08.2018 r.

g. 7.00 + Czesławy i Waldemara Michalik G.14.

g. 8.00 +  Józefy (ONA) i Stefana Olszewskich

g. 15.00 + Dagmary Sikora od uczestników pogrzebu

g. 19.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.14  i w XI r. ur. Mateusza.

Śrd.15.08.18 r. WNIEBOWZIĘCIE NMP

g. 7.30 + Julianny, Wacława, Elzbiety Manaj

g. 9.00 * O Bł. Boze i zdrowie dla Dominika w XIX r. ur. i za C.R. Jaworowskich

g. 10.30 + Zofii, Józefa, Krzysztofa Zarzyckich, Józefa(ON) i Sylwestra(ON) Gburzyńskich, Stanisława Skórskiego

* O zdrowie dla Stanisławy (96L). 

g. 11.45  + W int. Ojczyzny i za Bohaterów roku 1920

+ Stanisława Janiszewskiego w XIII r. śm. i za C.R., Katarzyny i Józefa Zygarskich 

* O Bł. Boze dla Pani Klary i za C.R. Zmysłowskich

* O Bł. Boze i łaski dla Nastazji i Bartłomieja Ardyn w I r. S.M.

* O Bł. Boże i łaski dla Małgorzaty i Krzysztofa Ardyn w XXXIII r. S.M. 

+ Mariana Skalskiego w VI r. śm. i za C.R.

+ Marii i Zygmunta Sielskich, Marii Chrzanowskiej 

g. 13.00 + Jacka Ogrodzkiego 

g. 18.30 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.15.

g. 20.00 + Czesławy i Waldemara Michalik G.15.

Czwt 16.08.18 r. 

g. 7.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.16.

g. 8.00 +  Czesławy i Waldemara Michalik G.16.

g. 15.00 * Dziękczynna za dar Sakramentu Małżenstwa Joanny i Janka

g. 19.00 * Nowenna do Ojca Pio *

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Czesławy i Waldemara Michalik G.16.

*  O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.16.

* O łaske zdrowia dla Szymka i Tadzia 

* O Bł. Boze i łaski dla Pani Marii w 73 r. ur.  i za wszystkich bliskich 

Ptk. 17.08.18 r.  

g. 7.00 + Czesławy i Waldemara Michalik G.17.

g. 8.00 * O dobrze przeżyte narzeczeństwo dla Magdy i Łukasza

g. 15.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.17.

g. 19.00 + Anny Piwnik

Sob. 18.08.18 r. 

g. 7.00 + Czesławy i Waldemara Michalik G.18.

g. 8.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.18.

g. 19.00 + Pawła Kierepka

g. 20.00 + NEO + Za parafian

Ndz. 19.08.18 r. 

g. 7.30 + Czesławy i Waldemara Michalik G.19.

g. 9.00 * O Bł. Boze i łaski dla Michała w XVIII r. ur. i za C.R. Błaszczyk

g. 10.30 +* O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.19.

g. 11.45 + Wiesława (ON), Krześlaka w I r. śm., Apolonii i Kazimierza Krześlak

+ Ludmiły Maszybrockiej i o pociechę dla najbliższych

+ Ewy Pietrzykowskiej w XIV r. śm. 

g. 13.00 + Dagmary Sikora od uczestników pogrzebu

+ Czesława Błażejczyka w XX r. śm. 

* O łaskę zdrowia dla Lidii i potrzebne łaski na studiach dla Karoliny.

* O zdrowie i Bł. Boze dla Danuty w 85 r. ur. i za C.R. 

g. 18.30 + Stanisława (ON) Dziag w XX r. śm.

g. 20.00 + Beaty Perkowskiej

20.08.18 r. – 26.08.18 r.

Pon.20.08.18 r.  

g. 7.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.20.

g. 8.00 +  Czesławy i Waldemara Michalik G.20.

g. 15.00 + Anieli Laskowskiej w XXV r. śm.

g. 19.00 + Wandy w XIV r. śm. C.R. Zygert i Grabowskich

Wtr. 21.08.2018 r.

g. 7.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.21.

g. 8.00 + Czesława Chojnowskiego z racji imienin

g. 15.00 + Franciszki, Jana, Stefana C.R. Zaniewskich

g. 19.00 Czesławy i Waldemara Michalik G.21.

Śrd.22.08.18 r. 

g. 7.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.22.

g. 8.00 + Czesławy i Waldemara Michalik G.22.

g. 15.00 + 

g. 19.00 + Nowenna do M.B.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Czesławy i Waldemara Michalik G.22.

* O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.22.

+ Zofii i Bronisława Wojtatowiczów

* Za Róze Różancowe z naszej parafii, za modlących się i w ich intencjach

* O zdrowie i Bł. Boze dla Tadzia i Szymka 

Czwt 23.08.18 r. 

g. 7.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.23.

g. 8.00 +  Czesławy i Waldemara Michalik G.23.

g. 15.00 + Dagmary Sikora od uczestników pogrzebu

g. 19.00 * Nowenna do Ojca Pio *

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Czesławy i Waldemara Michalik G.23.

*  O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.23.

+ Dagmary Sikora od uczestników pogrzebu 

* O zdrowie i Bł. Boze dla Tadzia i Szymka 

 Ptk. 24.08.18 r.  

g. 7.00 + Czesławy i Waldemara Michalik G.24.

g. 8.00 + Jerzego Fedorowicza i za C.R.

g. 15.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.24.

g. 19.00 + Jadwigi i Jerzego Górnych

Sob. 25.08.18 r. 

g. 7.00 + Czesławy i Waldemara Michalik G.25.

g. 8.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.25.

g. 19.00 + Ludwika (ON) Pakuła i za C.R.

g. 20.00 + NEO + Za parafian

Ndz. 26.08.18 r. 

g. 7.30 + Ludwika Pączek

g. 9.00 + Wacława Krzeminskiego w 31 r. śm.

g. 10.30 + Bronisławy Krawczyńskiej w II r. śm.

g. 11.45 + Barbary Górna w dniu urodzin

g. 13.00 + Czesławy i Waldemara Michalik G.26.

g. 18.30 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.26.

g. 20.00 +  Haliny, Wacława i Macieja Czaplickich

27.08.18 r. – 02.09.18 r.

Pon.27.08.18 r.  

g. 7.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.27.

g. 8.00  Czesławy i Waldemara Michalik G.27.

g. 15.00 +  Dagmary Sikora Od uczestników pogrzebu

g. 19.00 + Katarzyny Banasiewicz

Wtr. 28.08.2018 r.

g. 7.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.28.

g. 8.00 +  Czesławy i Waldemara Michalik G.28.

g. 15.00

g. 19.00 + Zbigniewa Dobruszek w XII r. śm. i za C.R.

Śrd.29.08.18 r. 

g. 7.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.29.

g. 7.00 + Czesławy i Waldemara Michalik G.29.

g. 8.00 * O Bł. Boze i łaski dla Moniki w 42 r. Chrztu i za C.R.

g. 15.00 +  Elzbiety Borowskiej w IV r. śm.

g. 19.00 + Nowenna do M.B.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Czesławy i Waldemara Michalik G.29.

* O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.29.

* O zdrowie i Bł. Boze dla Tadzia i Szymka 

Czwt 30.08.18 r. 

g. 7.00 * O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.30.

g. 8.00 +  Czesławy i Waldemara Michalik G.30.

g. 15.00

g. 19.00 * Nowenna do Ojca Pio *

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Czesławy i Waldemara Michalik G.30.

*  O Bł. Boze dla Arkadiusza i Jego synów Bartka i Mateusza G.30.

* O zdrowie i Bł. Boze dla Tadzia i Szymka 

Ptk. 31.08.18 r.  

g. 7.00 + Dagmary Sikora od uczestników pogrzebu

g. 8.00 +

g. 15.00 * O Bł. Boże i łaski o opiekę Ojca Pio dla Pani Jolanty z racji ur. i za C.R.

g. 19.00 + Czesławy i Waldemara Michalik G.31.

Sob. 01.09.18 r. 

g. 7.00 +

g. 8.00 + Msza wynagradzająca za grzechy przeciwko N.M.P.

g. 19.00 + Bronisława Wojtatowicza

g. 20.00 + NEO + Za parafian

Ndz. 02.09.18 r. 

g. 7.30 + Macieja Sopyło w IX r. śm.,  Janiny i Stefana Ścibior

g. 9.00 * O Bł. Boze i łaski dla Ewy i Andrzeja Pietrucha w XXXI r. S.M. i za C.R.

g. 10.30 * O Bł. Boze i łaski dla Renaty i Tomasza w XX r. S.M. i za Agnieszkę, Jakuba Gałka

g. 11.45 + Romana Rudnickiego w XI r. śm. i za C.R.

* O B. Boze i zdrowie dla Olgi i jacka w XIX r. S.M. i za C.R. Rudnickich 

+ Janiny Sobolewskiej w I r. śm.

* O Bł. Boze dla Elzbiety i Jarosława w 31 r. S.M. i za C.R. 

g. 13.00 * O Bł. Boze dla Konrada z racji urodzin

+ Macieja Sopyło w IX r. śm.,  Janiny i Stefana Ścibior

* O Bł. Boze i łaski dla Danuty i Andrzeja z racji 50 r. S.M., om dalszą opieke dla Dzieci i wnucząt i za C.R. 

g. 15.00 + Artura Górskiego 

 g. 18.30 + Za poległych i pomordowanych podczas II Wojny Światowej

g. 20.00 +  Marii Taisner, Antoniego, Zbigniewa, Włodzimierza, Merida i za C.R.

03.09.18 r. – 09.09.18 r.

Pon.03.09.18 r.  

g. 7.00 + Dagmary Sikora od uczestników pogrzebu

g. 7.00 + Haliny Pleszczynskiej, Zygmunta Polaka

g. 8.00 + 

g. 15.00 + 

g. 19.00 * O Bł. Boze i łaski dla Wandy i Waldemara w 50 r. S.M. i za C.R.

Wtr. 04.09.2018 r.

g. 7.00 * O Bł. Boze i pomyślny zabieg dla Pani Jadwigi i za C.R.

g. 8.00 + 

g. 8.00 +  

g. 15.00

g. 19.00 + Alicji Wanak 

Śrd.05.09.18 r. 

g. 7.00 + Piotra w XXIX r. śm. i Jego tragicznie zmarłego syna Pawła

g. 8.00 * O miłość, łaskę nawrócenia i o niebo dla zmarłych z Rodziny Petjach i Kabatek

g. 8.00 * 

g. 15.00 + 

g. 19.00 + Nowenna do M.B.

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

+ Wiesława Paczkowskiego i Rodziców Zofii i Kazimierza Paczkowskich, Kamili i Stefana Górskich

Czwt 06.09.18 r. 

g. 7.00 + Jerzego Fedorowicza w II r. śm. i za C.R.

g. 8.00 +  

g. 8.00 + 

g. 15.00

g. 19.00 * Nowenna do Ojca Pio *

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Świątyni

Ptk. 07.09.18 r.   I Piątek Miesiaca

g. 7.00 +

g. 8.00 +

g. 15.00 + Heleny, Marii, Bronisława Kalinowskich, Bronisławy, Ludwika Krzyżanowskich

g. 18.00 + Dagmary Sikora od uczestników pogrzebu 

g. 19.00 * O Bł. Boze i łaski dla Borysa Czaplickiego w XI r. ur.

g. 21.00 + 

Sob. 08.09.18 r. 

g. 7.00 +

g. 8.00 * O Bł. Boze i łaski dla Weroniki i Marcina  na tydzień przed Sakramentem Małżeństwa

g. 8.00 +

g. 19.00 * O Bł. Boze i łaski dla Andrzeja Satkowskiego w XIX r. ur. i za C.R. z podziękowaniem za maturę.

g. 20.00 + NEO + Za parafian

Ndz. 09.09.18 r. 

g. 7.30 + Jana, Wacławy, Władysławy, Włodzimierza Kłoszewskich i za C.R.

g. 9.00 + Marii Wołosz, Janiny i Feliksa Ćwiek

g. 10.30 * O Bł. Boze i łaski dla Elżbiety i Piotra Gąsowskich w XXVII r. S.M. i za C.R.

g. 11.45 + 

g. 13.00 * 

g. 15.00 + Kazimierza Jabłonowskiego w VI r. śm.

 g. 18.30 + Henryka w XII r. śm., Andrzeja w II r. śm. C.R. Kosiorek

g. 20.00 +  

Kaplica

g. 10.30 * O Bł. Boze i łaski dla Marysi (7L), Zosi, Karoliny i dla Rodziców Oli i Przemka

* O Bł. Boze dla Maćka z racji rozpoczęcia nauki w szkole

* O Bł. Boże i łaski dla Marysi w X r. ur., oraz dla Agnieszki i Rafała w XX r. S.M.  w dniu urodzin Mamy.

g. 13.00 *  

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 11.08.2018. )