Służba ołtarza - Ministranci
Wpisał: Piotr Bucki   
19.10.2006.

Króluj nam Chryste


Słowo "ministrant" oznacza członka Ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła.
Zmieniony ( 08.04.2008. )